kyle-glenn-nXt5HtLmlgE-unsplash

Enea przeprowadzi badania w ramach projektu eNeuron

Enea Operator poinformowała, że wspólnie z Instytutem Energetyki i Miastem Bydgoszcz weźmie udział w międzynarodowym projekcie „eNeuron: greEN Energy hUbs for local integRated energy cOmmunities optimizatioN” realizowanym w ramach programu Horyzont 2020.

Integracja rozproszonych źródeł energii
Celem eNeuron jest opracowanie innowacyjnych narzędzi do optymalizacji procesu projektowania i funkcjonowania lokalnych systemów energetycznych, których głównym zadaniem będzie efektywna integracja rozproszonych źródeł energii.

W projekcie eNeuron udział weźmie siedemnaście instytucji naukowych i podmiotów gospodarczych z siedmiu krajów europejskich. Z Polski będą to Instytut Energetyki i Enea Operator, która uruchomi jego badawczą część na terenie Bydgoszczy. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w ramach programu Horyzont 2020 – ramowego programu Komisji Europejskiej na rzecz badań naukowych i innowacji.

– Aktualnie do najważniejszych wyzwań operatorów sieci dystrybucyjnej należą między innymi przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe (B+R). Współpraca przedsiębiorstw sektora energetycznego z przedstawicielami środowiska naukowego oraz społecznościami lokalnymi inicjuje wiele przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym, które przynoszą korzyści wszystkim zaangażowanym stronom. Dzięki uczestnictwu w międzynarodowym projekcie eNeuron będziemy mogli skorzystać z doświadczeń naukowców i przedsiębiorstw z innych krajów. Jako jeden z czterech największych operatorów sieci dystrybucyjnej w Polsce, podzielimy się z nimi również naszą wiedzą – podkreśla Wojciech Drożdż, wiceprezes Enei Operator ds. innowacji i logistyki.

Enea Operator podaje, że w założeniu projekt eNeuron ma przynieść liczne korzyści, także potencjalnym podmiotom zainteresowanym wdrożeniem takich systemów, w tym m.in. operatorom sieci dystrybucyjnych i lokalnym społecznościom. Z tych powodów rola spółki jest wieloaspektowa. Obejmuje wsparcie merytoryczne procesów kodowania, kontroli i monitorowania sieci oraz integracji odnawialnych źródeł energii oraz technologii magazynowania energii w sieciach dystrybucyjnych.

Udział w projekcie umożliwi spółce zakup, montaż i zbadanie pracy nowoczesnych urządzeń, które są niezbędne do przeprowadzenia na sieci Enei Operator studiów przypadku w ramach projektu. Eksperci z Enei Operator będą również współpracować przy opracowywaniu programu badań oraz dzielić się fachową wiedzą na temat modelowania sieci, przepływów energii i profili zapotrzebowania. Częścią projektu jest też udział w ocenach technicznych i ekonomicznych koncepcji projektu, a także opracowaniu zaleceń regulacyjnych.

Enea poinformowała, że realizacja projektu rozpocznie się w listopadzie tego roku i potrwa cztery lata. Wartość prac jest wyceniona na ponad 6,3 mln euro. Poziom dofinansowania wynosi 70 procent i ma charakter zaliczki. Wkład Enei Operator został oszacowany na ponad 400 tys. euro.

Źródło: https://biznesalert.pl/enea-operator-badania-projekt-eneuron-optymalizacja-system-energetyczny-energia-energetyka/

Obraz: https://unsplash.com/@kylejglenn

Tagi: , , ,
poprzedni
następny