sharon-pittaway-N7FtpkC_P7o-unsplash

5 powodów, dla których powinniśmy być optymistami co do przyszłości czystej energii na świecie

  • Faith Birol, dyrektor wykonawczy w Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), jest przekonana, że ​​jako społeczeństwo jesteśmy w stanie przejść na czystszą energię.
  • Nakreśla pięć kluczowych trendów, od obniżania kosztów energii słonecznej po rozwój firm, co powinno dać nam powód do optymizmu.
  • Istnieją jednak wyzwania do pokonania, w tym rozwiązanie problemu emisji z istniejącej infrastruktury.

To był ponury rok. Globalna pandemia i brutalny kryzys gospodarczy odbiły się na całym świecie. Ale w jednym ważnym obszarze – szybkości przechodzenia na czystszą energię – widzę rosnące podstawy do optymizmu.

Nie mówię o spadku globalnych emisji spowodowanym załamaniem podróży, handlu i innych działań gospodarczych. Mam na myśli postęp w technologii, politykach i strategiach biznesowych, które mogą pomóc w utrzymaniu trwałego spadku emisji w nadchodzących latach – nawet gdy gospodarki zaczną ponownie rosnąć.

Pięć ostatnich powiązanych ze sobą trendów ma ogromny potencjał, aby zapobiec najgorszym spustoszeniom wynikającym ze zmiany klimatu i zapewnić ludziom na całym świecie dostęp do energii i możliwości ekonomicznych, których potrzebują, aby cieszyć się zdrowszym i zamożniejszym życiem.

Kluczowe trendy

Solar prowadzi odnawialne źródła energii na nowy poziom. Koszt energii słonecznej od lat dramatycznie spada, a obecnie stała się najtańszą opcją w wielu gospodarkach. Chiny, Europa, Indie i Stany Zjednoczone napędzały wzrost energii słonecznej w ostatnich latach. Ale projekty solarne rozwijają się teraz szybko w wielu krajach na całym świecie, od Wietnamu po Zjednoczone Emiraty Arabskie i od Egiptu po Brazylię. W międzyczasie morska energia wiatrowa dokonała przełomowych skoków technologicznych i spadków kosztów, co daje jej potencjał, aby stać się kluczowym źródłem czystej energii w wielu częściach świata.

Dzisiejszy kryzys oznacza, że ​​stopy procentowe pozostaną niższe na dłużej. Główną przeszkodą dla wielu projektów czystej energii jest zabezpieczenie inwestycji początkowej, ponieważ same „paliwa” są darmowe. Masowe poluzowanie polityki pieniężnej przez banki centralne w odpowiedzi na pandemię oznacza, że ​​pojazdy wiatrowe, słoneczne i elektryczne powinny przez dłuższy czas korzystać w niektórych regionach z bardzo niskich stóp procentowych. Znalezienie sposobów na dostęp do tego tańszego kapitału dla wszystkich krajów będzie miało kluczowe znaczenie.

Więcej rządów stawia na czystą energię. Unia Europejska trafiła na pierwsze strony gazet ze swoim planem obniżenia emisji netto w regionie do zera do 2050 r. Jednak wiele innych rządów na całym świecie reaguje na obawy obywateli, zwiększając również ambicje. Na szczycie IEA Clean Energy Transitions Summit w lipcu – największym na świecie spotkaniu roku w sprawie energii i klimatu – 40 ministrów z gospodarek rozwiniętych i wschodzących, reprezentujących 80% światowego zużycia energii i emisji dwutlenku węgla, podkreśliło swoje plany uczynienia technologii czystej energii ważną częścią wysiłków na rzecz naprawy gospodarczej. Gospodarki wschodzące i rozwijające się stanowią obecnie większość inwestycji w czystą energię, ponieważ starają się rozwiązać nie tylko niebezpieczeństwa związane ze zmianą klimatu, ale także poważny problem zanieczyszczenia powietrza.

Firmy przyspieszają. Znaczna część sektora prywatnego stała się dużo bardziej proaktywna w dążeniu do redukcji emisji. Kilka dużych firm naftowych ogłosiło plany przekształcenia się w przedsiębiorstwa energetyczne o niższej emisji dwutlenku węgla. Mają dużo pracy do wykonania, ale dzięki głębokim kieszeniom, umiejętnościom zarządzania projektami i doświadczeniu inżynieryjnemu mogą znacznie przyspieszyć wychwytywanie morskiej energii wiatrowej, wodoru i dwutlenku węgla. Niektóre ze światowych gigantów technologicznych również podnoszą poprzeczkę, inwestując w odnawialne źródła energii i obszary takie jak magazynowanie energii i ogniwa paliwowe.

Innowacja nabiera rozpędu. Większość dużych gospodarek zwiększyła swoje budżety publiczne na badania i rozwój w zakresie czystej energii w 2018 i 2019 r. Znacznie szybciej niż tempo wzrostu gospodarczego. Inwestycje w start-upy zajmujące się czystą energią przez fundusze venture capital i firmy osiągnęły nowy rekord w 2019 r. Pomimo zakłóceń gospodarczych spowodowanych przez Covid-19, obserwujemy poważne wysiłki rządów i przedsiębiorstw w celu wzmocnienia technologii akumulatorów i wreszcie wykorzystania ogromnego potencjału wodoru . Szeroki zakres pionierskich technologii, w tym zaawansowane reaktory jądrowe i samoloty elektryczne, odniósł sukces w przyciąganiu prywatnych funduszy venture capital. Takie posunięcia są motywowane nie tylko potrzebą przeciwdziałania zmianom klimatycznym, ale także chęcią bycia w czołówce branż przyszłości.

Wielkie wyzwania

Oprócz tych pozytywnych trendów należy przezwyciężyć trzy istotne wyzwania.

Włączanie większej liczby krajów i firm. Ambitne zobowiązania i działania podjęte do tej pory w zakresie czystej energii są dużym krokiem naprzód – ale są dalekie od wystarczających. Należy dołożyć większych starań na rzecz wspierania sprawiedliwej, sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości w zakresie czystej energii dla wszystkich części świata. Podobnie ogromna część światowego przemysłu nie uczyniła jeszcze przejścia na czystą energię jako najwyższy priorytet. Na przykład koncerny naftowe, które zobowiązały się do zredukowania własnych emisji do zera, wytwarzają mniej niż 10% światowej produkcji ropy.

Nie zostawiając nikogo w tyle. Pandemia grozi poszerzeniem przepaści między bogatymi i biednymi. Setki milionów ludzi, głównie w Afryce, nadal nie ma podstawowego dostępu do elektryczności. Energia słoneczna daje ogromną szansę na poprawę tej sytuacji. Jednak wiele afrykańskich gospodarek boryka się obecnie z problemami finansowymi, a niektóre stoją w obliczu poważnych kryzysów zadłużenia w wyniku globalnej recesji.

Zwalczanie emisji z istniejącej infrastruktury. W przeważającej mierze uwaga skupia się na budowie nowych elektrowni, fabryk i sieci transportowych z wykorzystaniem technologii czystej energii. Ale jeśli nie zajmiemy się również emisjami z ogromnych flot niewydajnych elektrowni węglowych, odlewni stali i cementowni na świecie – wiele z nich powstało niedawno w gospodarkach wschodzących – nie będziemy mieli szans na osiągnięcie naszych celów klimatycznych i energetycznych.

Budowanie wielkiej koalicji

Pełne wykorzystanie najnowszych zachęcających trendów i przezwyciężenie tych wyzwań będzie uzależnione od większych wysiłków rządów, przedsiębiorstw, inwestorów i obywateli z całego świata. Potrzebujemy jak najszerszej koalicji i nie możemy sobie pozwolić na odrzucenie jakichkolwiek technologii czystej energii.

Uważam, że ta wielka koalicja zbliża się do siebie, podnosząc moją nadzieję, że możemy zrobić duży krok w kierunku czystych i odpornych systemów energetycznych, których potrzebujemy.

Jako światowy autorytet w dziedzinie energetyki, dysponujący wiedzą ekspercką w zakresie wszystkich paliw i technologii, IEA współpracuje z rządami na całym świecie i firmami z branży energetycznej. Z rosnącym poczuciem optymizmu, będziemy liderem w przyspieszaniu przemian w dziedzinie czystej energii, które mogą zapewnić wszystkim bezpieczną i zrównoważoną przyszłość.

Źródło: https://www.weforum.org/agenda/2020/09/covid-19-green-energy-solar-wind-electric/

Obraz: https://unsplash.com/@sharonp

Tagi: , , , , ,
poprzedni
następny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *