karsten-wurth-fXHAYQM19gs-unsplash

Rozwiązania, strategie i polityki dotyczące sieci energetycznych dla przyszłości czystej energii

Globalna firma inżynieryjno-konsultingowa DNV GL opublikowała nowy raport przedstawiający, w jaki sposób sieci energetyczne mogą wspierać globalne wysiłki na rzecz przyspieszenia transformacji energetycznej.

Zgodnie z raportem Transition Faster Together: Power grid solutions, strategie i polityka dla przyszłości czystej energii , w miarę wzrostu naszej zależności od energii odnawialnej konieczna jest modernizacja naszych systemów energetycznych, aby zapewnić niezawodne i opłacalne działanie .

Niewystarczająca interoperacyjność między systemami i technologiami, brak współpracy między interesariuszami z branży oraz wymagany sposób myślenia to tylko niektóre z wyzwań, które należy pokonać.

Raport został opracowany z pomocą liderów branży, w tym Iberdrola, TenneT i Sharyland Utilities. Firmy ujawniły, jak planują dalszą redukcję emisji dwutlenku węgla w przyszłości.

Aby pokonać te przeszkody, eksperci DNV GL ds. Energii zdefiniowali kluczowe środki i obszary zainteresowania dla modeli biznesowych, technologii, polityk i przepisów oraz inwestycji związanych z sieciami elektroenergetycznymi.

Modele biznesowe

Media i operatorzy systemów będą musieli zaplanować zmianę strumieni przychodów w okresie transformacji energetycznej. Mając wspólny interes w integracji większej ilości odnawialnych źródeł energii, operatorzy sieci powinni rozważyć uwzględnienie następujących środków w swoich modelach biznesowych, aby jeszcze bardziej przyspieszyć przejście na niskoemisyjną przyszłość:

  • Hybrydowe wytwarzanie energii w celu optymalizacji, na przykład skojarzone wytwarzanie ciepła i energii lub magazynowanie i wytwarzanie energii
  • Wzmocnienie praktyk cyberbezpieczeństwa w ich operacjach infrastrukturalnych
  • Wykorzystywanie i rozwijanie możliwości technologii cyfrowej.

Technologie

Sieci energetyczne wymagają masowej modernizacji, aby sprostać integracji odnawialnych źródeł energii, zapewniając jednocześnie niezawodność i stabilność systemu elektroenergetycznego. Aby zapewnić szybsze przejście do przyszłości niskoemisyjnej, kluczowe znaczenie ma wdrażanie nowych technologii. Przede wszystkim powinniśmy zobaczyć rozwój supersieci w najbliższej lub średniej przyszłości: przesył energii na duże odległości w oparciu o kable HVDC i kable wysokiego napięcia, w tym kable do przesyłu lądowego na duże odległości.

W Europie połączenia międzysystemowe między dużymi obszarami rynkowymi pomogą w budowie jednolitego europejskiego rynku energii. W Chinach, na subkontynencie indyjskim i na Bliskim Wschodzie, w tym w Afryce, rozbudowa sieci do supersieci pozwoli na integrację większej ilości odnawialnych źródeł energii na rynkach.

Zasady i przepisy

Bardziej zdecentralizowany system będzie wymagał wyższych poziomów regulacji w celu określenia ról i interfejsów między graczami. Obecnie polityka energetyczna jest silnie zlokalizowana i upolityczniona, a szybko zmieniające się warunki ramowe nie sprzyjają dużym inwestycjom w energetyce, które obawiają się inwestycji osieroconych.

Decydenci mogą pomóc w zdefiniowaniu trudniejszych celów klimatycznych i odpowiednich długoterminowych scenariuszy energetycznych. Można je następnie wdrożyć w ramach regulacyjnych, aby zapewnić osiągnięcie celów niezawodności i zrównoważonego rozwoju w oparciu o funkcjonujące modele i warunki rynkowe.

Inwestycje

Redukcja kosztów odnawialnych źródeł energii prowadzi do zaniku subsydiów i spadku dochodów dla wszystkich rodzajów wytwarzania. Pomimo spadku inwestycji w sieci w niektórych krajach, operatorzy sieci na całym świecie nadal koncentrują się na inwestowaniu w integrację odnawialnych źródeł energii, modernizację sieci, poprawę odporności i transformację cyfrową. Wyzwania i możliwości inwestycyjne będą różne dla każdego kraju, w zależności od indywidualnych systemów energetycznych, otoczenia regulacyjnego, miksu wytwórczego i potrzeb rozwojowych.

Wpływ inwestycji w sieci będzie większy w krajach rozwijających się, ponieważ większość inwestycji w sieci jest finansowana przez państwowe przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, które znajdowały się w słabej sytuacji finansowej przed obecnym kryzysem COVID-19 i prawdopodobnie ulegną pogorszeniu, napędzane przez bardziej ograniczone Możliwości fiskalne rządów i wyższe koszty finansowania w miarę wzrostu ryzyka związanego z suwerennością.

Lucy Craig, dyrektor ds. Technologii i innowacji w DNV GL – Energy, powiedziała: „Transformacja energetyczna wymusza fundamentalne zmiany w systemie elektroenergetycznym i zarządzających nim branżach. Integracja zmiennych odnawialnych źródeł energii będzie wymagała inwestycji na dużą skalę w modernizację i rozbudowę sieci.

„Ale dzisiejsze sieci są definiowane nie tylko przez tak zwaną transformację energetyczną. Niezależnie od programu klimatycznego operatorzy sieci stają w obliczu wyzwań związanych ze starzeniem się aktywów, starzejącą się siłą roboczą i rosnącym uzależnieniem społeczeństw od energii elektrycznej. Są to wszystkie wyzwania, które należy przezwyciężyć, jeśli mamy szybciej przejść do przyszłości czystej energii ”.

Pełny raport jest dostępny do pobrania: https://www.dnvgl.com/publications/transition-faster-together-power-grids-176547

Źródło: https://www.powerengineeringint.com/renewables/strategic-development/power-grids-solutions-strategies-and-policies-for-a-clean-energy-future/

Obraz: https://unsplash.com/@karsten_wuerth

Tagi: , , , , , , ,
poprzedni
następny