black-and-silver-solar-panels-159397

Zmiany w inwestycjach w PV

W najnowszym projekcie nowelizacji ustawy dotyczącej OZE znajdują się zapisy, które ułatwią proces przygotowania projektów fotowoltaicznych. Przykładowo dla instalacji o mocy do 1 MW nie będzie potrzebne uzyskanie koncesji, dodatkowo zmienione zostają regulacje z ustawy o planowaniu przestrzennym z 2003 roku. 

W opublikowanym wczoraj przez Ministerstwo Klimatu projekcie nowelizacji ustawy o OZE znalazł się zapis mówiący o wejściu w życie nowych regulacji z dniem 1 stycznia 2021 r.

Więcej informacji na: gramwzielone.pl.

Tagi: , , ,
poprzedni
następny