andrew-neel-cckf4TsHAuw-unsplash

Obliczanie oszczędności energii, jeśli praca w domu staje się normą na całym świecie

Globalna blokada spowodowała skok w pracy w domu i załamanie dojazdów do pracy . Jeśli po zablokowaniu ten nowy styl życia zostanie powszechnie przyjęty, czy będzie to oznaczało zmniejszenie całkowitego zużycia energii, a jeśli tak, to o ile? Daniel Crow i Ariane Millot z IEA podnieśli liczby, próbując odpowiedzieć na to pytanie. Pierwszą obserwacją jest to, że chociaż zużycie samochodów spadnie, wzrośnie zużycie energii w mieszkaniach . To sprawia, że ​​obliczenia są trudne. Model autorów stwierdza, że gdyby wszyscy, którzy mogliby pracować z domu, na całym świecie, robili to przez jeden dzień w tygodniu, roczna emisja spadłaby o 24 miliony ton (mniej więcej tyle , ile CO 2 w Wielkim Londynie)emisje). Im więcej dni spędzasz w domu, tym bardziej redukujesz emisję. W przeliczeniu na gospodarstwo domowe energia zaoszczędzona dzięki dojeżdżaniu do pracy jest czterokrotnie większa niż dodatkowe zużycie energii podczas pracy w domu . Są to średnie globalne. Istnieją oczywiście duże różnice regionalne i sezonowe (tj. Ogrzewanie i chłodzenie) . Autorzy cytują badania, w których szacuje się, że około 20% miejsc pracy na całym świecie mogłoby potencjalnie być wykonywanych z domu , z dużymi różnicami regionalnymi: 10% w Afryce Subsaharyjskiej do 45% w najbogatszych krajach europejskich. A efekty domina są przedmiotem dyskusji. Czy przy mniejszym zatorach drogowych inne pojazdy skorzystają i dołączą do dróg? Czy z tego powodu telepracownicy będą dalej przemieszczać się z centrów miast i częściej korzystać z samochodów?

Gdy kryzys Covid-19 rozprzestrzenił się na całym świecie, duża liczba osób zaczęła pracować z domu, co miało natychmiastowy i różnorodny wpływ na zużycie energii. Zapotrzebowanie na ropę zmniejszyło się, ale wzrosło zużycie energii elektrycznej w domach . Firmy takie jak Google i Facebook ogłosiły, że pozwolą pracownikom na pracę zdalną przynajmniej do początku przyszłego roku, podczas gdy Twitter powiedział, że jego pracownicy mogą kontynuować pracę z domu na czas nieokreślony.

Rodzi to pytanie, jakie byłyby implikacje dla zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, gdyby znaczna liczba ludzi kontynuowała regularną pracę z domu w nadchodzących latach.

Próg korzyści netto: wykorzystanie samochodu v zużycie energii w mieszkaniu

Nasza analiza pokazuje, że dla osób, które dojeżdżają samochodem, praca w domu może zmniejszyć ślad węglowy (CO 2 ), jeśli ich podróż do pracy jest dłuższa niż około 6 kilometrów . Jednak w przypadku krótkich dojazdów samochodem lub transportu publicznego praca z domu może zwiększyć emisje CO 2 z powodu dodatkowego zużycia energii w mieszkaniach.

Pracuję jeden dzień w tygodniu z domu na całym świecie

Analizując trendy osób dojeżdżających do pracy i dane z rynku pracy, stwierdziliśmy, że gdyby każdy, kto byłby w stanie pracować z domu na całym świecie, robiłby to tylko przez jeden dzień w tygodniu, pozwoliłby zaoszczędzić około 1% globalnego zużycia ropy na drogowym transporcie pasażerskim rocznie . Biorąc pod uwagę wzrost zużycia energii przez gospodarstwa domowe, ogólny wpływ na globalną emisję CO 2 byłby roczny spadek o 24 miliony ton (Mt) – co odpowiada większości rocznych emisji CO 2 w Wielkim Londynie .

Jest to zauważalny spadek, ale niewielki w kontekście redukcji emisji, które byłyby konieczne, aby nakreślić świat na drodze do osiągnięcia kluczowych długoterminowych celów w zakresie zrównoważonej energii i klimatu. Gdyby każdy, kto może pracować z domu, robiłby to częściej niż jeden dzień w tygodniu, redukcja emisji najprawdopodobniej byłaby proporcjonalnie większa. Jednak znacząca i trwała zmiana w kierunku pracy z domu może mieć wpływ na inne elementy systemu energetycznego, na przykład związane zpreferowane środki transportu i popyt na powierzchnię biurową.

Blokady, życie zawodowe i zapotrzebowanie na energię

Kryzys Covid-19 miał ogromne konsekwencje dla sektora transportu. Blokady rządowe spowodowały spadek ruchu drogowego o 50% do 75% na całym świecie. W kwietniu, kiedy około jedna trzecia światowej populacji była całkowicie zablokowana, zużycie benzyny spadło o ponad 9 milionów baryłek dziennie – bezprecedensowy spadek – a popyt na olej napędowy spadł o 6 milionów baryłek dziennie.

Ogromny spadek natężenia ruchu, zanieczyszczenie powietrza

Zważywszy na fakt, że nawet 59% pracowników w dotkniętych krajach pracuje z domu i niektórzy są w obliczu zwolnień, wpływ na ruch drogowy w godzinach szczytu był jeszcze bardziej uderzający. Duże miasta odnotowały spadek zatorów w godzinach szczytu z 65% do 95% . Nastąpiły również powszechne spadki zanieczyszczenia powietrza z ruchu drogowego. Jednym z najbardziej stromych było w New Delhi, gdzie średni poziom dwutlenku azotu był o około dwie trzecie niższy podczas blokady w porównaniu z tygodniami, które do tego doprowadziły.

Blokady wpłynęły również na popyt mieszkaniowy na energię. Mimo że całkowite zużycie energii spadło o 20% lub więcej, przedsiębiorstwa energetyczne zgłosiły zwiększone zapotrzebowanie na mieszkania w wyniku spędzania przez ludzi więcej czasu w domu . Wzory godzinowego zapotrzebowania w dni powszednie przypominały te z normalnej niedzieli. W niektórych częściach Stanów Zjednoczonych średnie zużycie energii elektrycznej w domach w weekendy wzrosło o 20% do 30%. W Wielkiej Brytanii zużycie energii elektrycznej w mieszkaniach wzrosło o 15% w dniach po rozpoczęciu blokady.

Czy dostrzegasz zagrożenie dla zdrowia wynikające z transportu publicznego i korzystania z samochodu?

Nie ma gwarancji, że użycie samochodu pozostanie niskie w bezpośrednim następstwie blokady. Pod wpływem postrzeganych zagrożeń dla zdrowia odejście od transportu publicznego może być kontynuowane, ponieważ popyt na mobilność powróci do normy , co spowoduje odbicie zużycia ropy.

Ankieta przeprowadzona w Chinach przez firmę badawczą Ipsos wykazała 57% zmniejszenie udziału podróży autobusem i metrem, ale dwukrotność udziału prywatnego samochodu. Globalnie, gdyby zamiast tego 10% podróży autobusem odbyło się samochodem, zwiększyłoby to popyt na samochody o około 700 000 baryłek dziennie – około 3% całkowitej ilości oleju zużytego do transportu drogowego osób w 2019 r.

Co się stanie, jeśli praca w domu stanie się powszechna?

Jednak doświadczenie blokady może dać tym, którzy mogą pracować z domu, większy apetyt na to, prowadząc do trwałego ograniczenia ruchu osób dojeżdżających do pracy, a także możliwego wzrostu zużycia energii w mieszkaniach .

Gdyby ogólny poziom pracy z domu w gospodarce pozostawał niski, wówczas prawie cały spadek zapotrzebowania na energię w transporcie pochodziłby z podróży do pracy samochodem lub motocyklem, której można by uniknąć , ponieważ autobusy i pociągi nadal jeździłyby – choć o nieznacznie zmniejszona pojemność.

Efekty regionalne i sezonowe

Wpływ pracy w domu na transport różni się znacznie w zależności od regionu i pory roku. Według US Census Bureau w Stanach Zjednoczonych średnia podróż w jedną stronę samochodem wynosi około 18 kilometrów, a ponad trzy czwarte osób podróżujących samochodem podróżuje samotnie . W Europie średnia dojazd samochodem w jedną stronę wynosi 15 kilometrów , aw Chinach 8 kilometrów , z dużymi różnicami między dojazdami miejskimi i wiejskimi. Różnice w efektywności paliwowej również mają znaczenie, ponieważ przeciętny samochód w Stanach Zjednoczonych zużywa około 45% więcej paliwa niż średnia w Europie na podróż o tej samej długości.

Zastosowanie mobilnej klimatyzacji w samochodach ma również istotny wpływ na zużycie paliwa, od 3% całkowitego rocznego zużycia w chłodniejszych klimatach do 20% w cieplejszych. Mobilna klimatyzacja może osiągać maksimum przy ponad 40% zużycia paliwa w ciepłym klimacie i dużym natężeniu ruchu . Szacujemy, że około 4% całkowitego zużycia paliwa na dojazdy samochodem do Stanów Zjednoczonych, Chin i Europy w 2019 r. Dotyczyło mobilnej klimatyzacji.

Zużycie energii w mieszkaniach

Po stronie mieszkalnej dzień pracy w domu może zwiększyć zużycie energii w gospodarstwie domowym o 7–23% w porównaniu z dniem pracy w biurze , w zależności od regionalnych różnic w średniej wielkości domów, potrzebach w zakresie ogrzewania lub chłodzenia oraz wydajności urządzeń.

W większości części świata dodatkowe zapotrzebowanie zimą jest większe niż latem z powodu ogrzewania przestrzeni, a miks energetyczny zimą zwykle przesuwa się bardziej w kierunku paliw kopalnych. Jednak w USA powszechne stosowanie klimatyzacji powoduje większe zapotrzebowanie na energię elektryczną w lecie niż w zimie. W Chinach rozpowszechnienie ciepłownictwa – które prawdopodobnie pozostanie włączone bez względu na to, czy w ciągu dnia gospodarstwo domowe jest zajęte, czy puste – zmniejsza wpływ energii na pracę w domu zimą.

Zamiana krótkich dojazdów samochodem lub innych środków transportu publicznego na pracę w domu może zwiększyć emisje netto. 

W przypadku dojazdów samochodem dzień pracy w domu zmniejszyłby średnio zużycie energii i emisję CO 2 . Jednak w przypadku krótkich dojazdów samochodem (mniej niż 6 km w Stanach Zjednoczonych, 3 km w Unii Europejskiej i 2 km w Chinach), a także w przypadku transportu publicznego praca z domu może doprowadzić do niewielkiego wzrostu w emisjach w wyniku dodatkowego zużycia energii przez budynki mieszkalne.

Efekt netto zależałaby od mieszkalnej mieszanki paliwowej . Na przykład w Chinach spadek netto zapotrzebowania na energię przekłada się jedynie na niewielki spadek emisji CO 2 – szczególnie w zimie – ze względu na stosunkowo wysoką intensywność emisji w sektorze energetycznym, a także powszechne wykorzystanie węgla do ogrzewania pomieszczeń i oleju do podgrzewania wody i gotowania.

Wpływ pracy z domu na globalne zapotrzebowanie i emisje energii

Na poziomie gospodarstwa domowego wpływ pracy z domu na zapotrzebowanie na energię różni się znacznie w zależności od wielu czynników związanych z porą roku i regionem. Ale jaki byłby globalny efekt, gdyby praca w domu stała się trendem dla społeczeństw? Odpowiedź na to pytanie zależy częściowo od tego, ile osób może pracować w domu .

Przed Covid-19 pandemia, szacunkowo 8% globalnej siły roboczej pracuje wyłącznie lub głównie w domu, z dużymi różnicami między countrie s, według Międzynarodowej Organizacji Pracy . Na przykład około 5% pracowników w Chinach pracowało z domu, w porównaniu z 14% w Holandii.

Na podstawie analizy przeprowadzonej przez Jonathana Dingela i Brenta Neimana z University of Chicago, a także pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy i innych 2 ,szacujemy, że około 20% miejsc pracy na świecie mogłoby zostać potencjalnie wykonanych z domu . Od około 10% w Afryce Subsaharyjskiej do ponad 45% w najbogatszych krajach europejskich .

Ogólnie rzecz biorąc, istnieje dodatnia korelacja między potencjałem pracy z domu a PKB na mieszkańca. Odzwierciedla to różnice w strukturach gospodarczych i zawodowych w poszczególnych krajach, a także gotowość cyfrową (np. Szerokopasmowy dostęp do Internetu, posiadanie komputera) oraz inne czynniki strukturalne (np. Sytuacja mieszkaniowa, inne rodzaje pracy domowej).

Praca w domu zazwyczaj zmniejsza zapotrzebowanie na energię netto dla gospodarstwa domowego, które dojeżdża do pracy samochodem. Jednak w przypadku osób dojeżdżających komunikacją publiczną prawdopodobne jest zwiększenie zapotrzebowania na energię netto, chociaż różnice regionalne i sezonowe są znaczne . Biorąc to jednak pod uwagę,stwierdzamy, że w ciągu przeciętnego roku ogólna energia zaoszczędzona w wyniku mniejszych dojazdów do pracy jest nadal około cztery razy większa niż wzrost zużycia energii w mieszkaniach.

Na całym świecie: jeśli każdy, kto jest w stanie, pracował jeden dzień w tygodniu z domu

Na poziomie globalnym oszczędności ropy wynoszą około 11,9 miliona ton ekwiwalentu ropy (Mtoe) rocznie – lub około 250 000 baryłek dziennie, co odpowiada około 1% zużycia drogowego transportu pasażerskiego. Po uwzględnieniu dodatkowego zapotrzebowania na mieszkania 4 ogólne zużycie energii spada o około 8,5 Mtoe , co powoduje spadek o 24 Mt rocznej emisji CO 2 .

Opisany tu scenariusz zakłada stosunkowo skromny jeden dzień w tygodniu pracy w domu. Gdyby stało się to częstsze, wpływ na prywatny transport i zapotrzebowanie na energię mieszkaniową zwiększyłby się proporcjonalnie , ale mógłby również mieć rosnącą liczbę skutków w innych częściach systemu energetycznego.

Wpływ na transport publiczny

Biorąc pod uwagę, że tylko jedna piąta pracowników może wykonywać swoją pracę zdalnie, nawet kilka dni pracy w domu w tygodniu prawdopodobnie miałoby niewielki bezpośredni wpływ na transport publiczny . Jednak mniej osób dojeżdżających do pracy może doprowadzić do zmniejszenia zatorów, szybszego ruchu i ewentualnego odejścia od transportu publicznego . Może to albo zmniejszyć, albo zwiększyć zapotrzebowanie na ropę w zależności od konkretnych okoliczności .

Długookresowy wpływ trendu na większą pracę z domu na energię i emisje jest niepewny. Z biegiem czasu, bardziej znaczące przesunięcie do pracy w domu może również skutkować zmniejszeniem popytu na powierzchnie biurowe i energii w budynkach komercyjnych, a więc większej ogólnej redukcji zużycia energii i CO 2 emisji .Jednak zwykła praca w domu może prowadzić do tego, że ludzie mieszkają dalej od miejsca pracy, potencjalnie równoważąc zmniejszenie zapotrzebowania na energię na dojazdy do pracy.

Źródło: https://energypost.eu/calculating-the-energy-saved-if-home-working-becomes-the-norm-globally/; June 19, 2020 by Daniel Crow and Ariane Millot Leave a Comment

Obraz: https://unsplash.com/@andrewtneel

Tagi: , , ,
poprzedni
następny