martin-sepion-JPeHVH-c3Z8-unsplash

Według nowej oceny polityki IEA UE ma możliwość przyspieszenia przejścia na czystszą i bardziej odporną przyszłość energetyczną, ponieważ odbudowuje z Covid-19

Szczegółowa analiza zawiera zalecenia dotyczące realizacji europejskiego zielonego porozumienia i trwałego ożywienia gospodarczego.

 

Unia Europejska wzmaga wysiłki na rzecz uczynienia swoich systemów energetycznych czystszymi i bardziej odpornymi, wzmacniając swoją pozycję światowego lidera w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z nową polityką energetyczną zweryfikowaną przez Międzynarodową Agencję Energii.

Według nowego raportu MAE emisje gazów cieplarnianych w UE w 2019 r. Były o 23% niższe niż w 1990 r., Co oznacza, że ​​blok osiągnął już cel zmniejszenia o 20% do 2020 r. Główną przyczyną redukcji była czystsza energia elektryczna, a intensywność emisji dwutlenku węgla w europejskiej produkcji energii jest obecnie znacznie poniżej większości innych części świata. UE jest liderem w dziedzinie technologii energii odnawialnej, w szczególności morskiej energetyki wiatrowej, a wiele jej państw członkowskich posiada politykę pozwalającą na wycofanie węgla. Jednak emisje gazów cieplarnianych w sektorze transportu w UE wciąż rosną, a zużycie energii w budynkach nadal wymaga dużych ilości paliw kopalnych.

Nowy raport IEA zawiera zalecenia, które pomogą UE osiągnąć cele w zakresie emisji gazów cieplarnianych, odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej do 2030 r., A także długoterminowe cele w zakresie dekarbonizacji. Stwierdza, że ​​aby zrealizować te ambicje, potrzebne będą silniejsze polityki niż obecnie obowiązujące, a sektor energetyczny powinien znajdować się w centrum tych wysiłków, ponieważ odpowiada za 75% emisji gazów cieplarnianych w UE.

W grudniu nowa Komisja Europejska pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen ogłosiła europejski zielony układ w celu uczynienia UE neutralnym dla klimatu do 2050 r. Plan ten szybko stał się dodatkowym wyzwaniem dla Covid-19, który pchnął świat w gwałtowny kryzys gospodarczy. Kryzys jest testem odporności sektora energetycznego i zaangażowania decydentów politycznych w przejścia na czystą energię. Sektor energetyczny w UE do tej pory dobrze stawiał czoła presji, jaką był pod jego wpływem, ale pogorszenie koniunktury gospodarczej nadal wpływa na bilanse przedsiębiorstw i rządów. W ubiegłym miesiącu Komisja Europejska przedstawiła ogromny plan naprawy mający na celu przeciwdziałanie szkodom gospodarczym spowodowanym przez Covid-19. Plan ma na celu osiągnięcie odpornego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i ekologicznego ożywienia w Europie, jednocześnie kładąc podwaliny pod niskoemisyjną przyszłość.

„Dzięki planom naprawy UE ma realną szansę na zwiększenie aktywności gospodarczej, tworzenie miejsc pracy i wspieranie długoterminowej transformacji sektora energetycznego” – powiedział dr Fatih Birol, dyrektor wykonawczy IEA, gdy opublikował nowy raport z Kadri Simson , europejski komisarz ds. energii. „Plan trwałego ożywienia gospodarczego opisany w ostatnim raporcie specjalnym Światowej Perspektywy Energetycznej MAE pokazuje, jak osiągnąć te trzy cele jednocześnie. IEA współpracuje z Komisją Europejską i państwami członkowskimi UE w celu opracowania polityk mających na celu naprawę szkód gospodarczych związanych z kryzysem, jednocześnie czyniąc systemy energetyczne czystszymi i bardziej odpornymi. ”

„Przegląd polityki energetycznej UE przeprowadzony przez MAE następuje w kluczowym momencie, kiedy debatujemy nad priorytetami inwestycyjnymi naszego ożywienia gospodarczego i przyszłego budżetu UE”, powiedział komisarz Simson. „Przegląd ten potwierdza zdecydowane zaangażowanie Komisji na rzecz ekologicznego ożywienia gospodarczego, które leży u podstaw naszej propozycji dotyczącej planu naprawy o wartości 750 miliardów euro. Będziemy nadal ściśle współpracować z IEA, opracowując europejskie polityki w celu przekształcenia naszego sektora energetycznego, a jednocześnie zapewnienia miejsc pracy, wzrostu i lepszej jakości życia. ”

Ponieważ państwa członkowskie UE mają różne polityki energetyczne i podejścia do dekarbonizacji, w raporcie IEA stwierdzono, że konieczna będzie silna współpraca w ramach krajowych planów energetycznych i klimatycznych. Zaleca również, aby UE opierała się na zintegrowanym rynku energetycznym bloku i handlu transgranicznym oraz opracowała silniejsze sygnały cenowe emisji dwutlenku węgla.

„Europejski zielony układ stanowi okazję do wzmocnienia gospodarek na całym kontynencie poprzez połączenie inwestycji w technologie energetyczne, które prawdopodobnie odegrają kluczową rolę w przyszłości”, powiedział dr Birol. „Elektrolizery wodoru i akumulatory litowo-jonowe mogą potencjalnie zmienić zasady gry zarówno w UE, jak i na całym świecie. Z zadowoleniem przyjmuję starania Komisji Europejskiej o przyspieszenie innowacji i komercjalizacji w tych kluczowych obszarach. ”

Raport IEA podkreśla również, że utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego UE jest niezwykle ważne, ponieważ sektor energetyczny ma kluczowe znaczenie dla zdrowia obywateli i gospodarek. W szczególności systemy i rynki energii elektrycznej w UE będą musiały sprostać rosnącemu udziałowi zmiennej energii odnawialnej. Jednocześnie zagrożenia, takie jak ekstremalne warunki pogodowe i zagrożenia bezpieczeństwa cybernetycznego, nasilają wyzwania związane z projektowaniem i eksploatacją systemów elektroenergetycznych.

UE stoi w obliczu wycofania się połowy swojej zdolności wytwarzania energii jądrowej w ciągu najbliższych pięciu lat, chyba że zostaną podjęte decyzje o przedłużeniu żywotności elektrowni, które obecnie dostarczają znaczną część niskoemisyjnej energii elektrycznej na kontynencie. Aby wspierać wycofywanie węgla, gaz ziemny staje się niezbędny dla zapewnienia elastyczności systemów elektroenergetycznych w Europie, ale dostawy gazu w regionie będą w dużej mierze zależne od importu. W tym kontekście w raporcie IEA stwierdzono, że UE nie może sobie pozwolić na zmniejszenie swojej różnorodności energetycznej i musi inwestować w odporność sektora energii elektrycznej.

Raport IEA wskazuje również, że ponieważ UE ma stosunkowo niewielki udział w globalnej emisji gazów cieplarnianych (8%), globalne działania w dziedzinie klimatu i globalne partnerstwa będą miały zasadnicze znaczenie dla wzmocnienia ambicji klimatycznych. IEA jest gotowa nadal wspierać wysiłki UE na rzecz wzmocnienia przejścia na czystą energię na całym świecie, dzieląc się lekcjami i spostrzeżeniami z europejskich doświadczeń na całym świecie.

Szczegółowa analiza zawiera zalecenia dotyczące realizacji europejskiego zielonego porozumienia i trwałego ożywienia gospodarczego

Raport: https://www.iea.org/reports/european-union-2020

Źródło: https://www.iea.org/news/the-eu-has-opportunity-to-accelerate-shift-to-cleaner-and-more-resilient-energy-future-as-it-rebuilds-from-covid-19-says-new-iea-policy-review;

Obraz: https://unsplash.com/@martin_sepion; Martin Sepion

Tagi: , , , ,
poprzedni
następny