young-engineer-checking-maintenance-of-solar-panels-4254168

Raport Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020

Instytut Energetyki Odnawialnej udostępnił ósmą edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020”. 

Rynek fotowoltaiki (PV) stanowi najszybciej rozwijający się sektor w ramach OZE w Polsce. Według ekspertów Polska utrzymując obecne tempo wzrostu utrzyma się w 2020 r. na 5 miejscu w Unii Europejskiej.

Łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na koniec 2019 r. wynosiła prawie 1500 MW, w maju 2020 r. przekraczając 1950 MW. Największy przyrost nowych mocy zanotowano w segmencie mikroinstalacji, co wskazuje na dużą aktywność prosumentów indywidualnych i biznesowych. Polska w 2019 r. osiągnęła przyrost nowych mocy na poziomie około 0,9 GW.  IEO prognozuje, że na koniec 2020 r. moc zainstalowana w PV w Polsce może osiągnąć 2,5 GW.

Pobierz raport: https://ieo.pl/pl/raport-rynek-fotowoltaiki-w-polsce-2020

Źródło: smart-grids.pl.

Zdjęcie: Gustavo FringPexels.

 

Tagi: ,
poprzedni
następny