alexander-popov-ybTDe5cF0ag-unsplash

Linie energetyczne HVDC i zielony wodór są najbardziej opłacalnym sposobem na dekarbonizację globalnego systemu energetycznego

W miarę jak kraje dążą do dekarbonizacji i przyjmowania energii odnawialnej, wielu ma trudności z opłacalnością ze względu na podstawowe ograniczenia zasobów energii słonecznej i wiatrowej. Jak mówi Lux Research, aby kraje w pełni zdekarbonizowały bez rozbijania banku, muszą opracować nośniki energii odnawialnej i zbudować nowe łańcuchy dostaw energii bezemisyjnej.

W nowym raporcie „Ewolucja sieci energetycznych: dekarbonizacja światowego handlu energią” Lux Research analizuje nośniki energii odnawialnej, a także kraje i firmy je rozwijające.

Lux ocenił koszty życia 15 różnych nośników energii odnawialnej, od elektryczności, wodoru, syntetycznego metanu i amoniaku do ciekłych nośników wodoru organicznego (LOHC), wanadu i glinu.

Dostarczanie energii za pośrednictwem infrastruktury lądowej staje się drogie na duże odległości w wyniku nieefektywności linii energetycznych i kosztów inwestycyjnych rurociągów. Jednak dostawa drogą morską jest znacznie bardziej opłacalna na duże odległości.

Analiza Lux wykazała również, że we wszystkich nośnikach odnawialnych tania energia słoneczna może być dostarczana do regionów o ograniczonych zasobach o 50% do 80% mniej niż w przypadku lokalnego wytwarzania energii słonecznej.

Lux przewiduje, że punktem krytycznym dla wdrożenia infrastruktury importu energii odnawialnej będzie rok 2030, kiedy import energii elektrycznej za pośrednictwem nowych linii energetycznych HVDC stanie się tańszy niż niskoemisyjnych turbin gazowych. Według raportu kolejny punkt krytyczny nastąpi w 2040 r., Kiedy importowany ciekły wodór stanie się tańszy niż reformowanie niskoemisyjnego strumienia metanu.

Prognozy te pozwalają firmom na 10 lat na opracowanie partnerstwa i projektów pilotażowych w celu wykazania takiego paradygmatu energii transformacyjnej. Duże firmy, takie jak Kawasaki Heavy Industries, Mitsui & Co., Equinor i Shell już opracowują szlaki handlu energią węgla w Europie, Japonii i Azji Południowo-Wschodniej.

Źródło: https://www.renewableenergyworld.com/2020/05/22/report-hvdc-powerlines-and-green-hydrogen-are-most-cost-effective-way-to-decarbonize-global-energy-system/

Tagi: , ,
poprzedni
następny