Browsing Category: Programy UE

840_472_matched__r2gcvg_polskachcebudowacelektrownieatomowe1080x675

Minister klimatu: Do końca roku poznamy lokalizację elektrowni jądrowej

Według nowej szefowej MKiŚ wyzwaniem jest kwestia negocjacji Fit for 55. „W społecznym odczuciu Fit for 55, to jedna czy dwie strony dokumentu dotyczącego redukcji emisji CO2 bez większych szczegółów. Jednak propozycja KE to 13 aktów legislacyjnych i ponad 4 tys. stron dokumentów, które trzeba szczegółowo przeanalizować, ponieważ propozycja KE zdeterminuje politykę klimatyczną Unii na […]

zobacz więcej
Images Money flcirk1211

Na energetykę możemy dostać 560 mld zł, ale potrzebne odważne decyzje

Najgorsze, co mogłoby Polsce się przydarzyć, to utknięcie w połowie drogi – gdzie ponosimy koszty emisji, eksploatujemy przestarzałą i nieefektywną infrastrukturę energetyczną, a nie jesteśmy w stanie czerpać korzyści z wdrażanych zmian. Źródło: gramwzielone.pl. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>.

zobacz więcej
cybersecurity2-800x450

Komisja Europarlamentu przyjmuje nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego dla usług krytycznych

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) poparła tzw. dyrektywę NIS2, będącą rewizją dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych. Obowiązująca dyrektywa NIS była pierwszym ogólnounijnym aktem prawnym ustanawiającym minimalne wymogi w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego dla przedsiębiorstw i organizacji świadczących podstawowe usługi. Organizacje objęte nowymi wymogami w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego będą określane na podstawie […]

zobacz więcej
UEflag-590x2000

Stan Unii Energetycznej w 2021 r.

Komisja przyjęła sprawozdanie o stanie Unii Energetycznej w 2021 r., w którym podsumowuje postępy poczynione przez UE w zakresie przejścia na czystą energię, prawie dwa lata po wprowadzeniu europejskiego zielonego ładu. Ze sprawozdania wynika, że w 2020 r. odnawialne źródła energii po raz pierwszy wyprzedziły paliwa kopalne jako najważniejsze źródło energii w UE, wytwarzając 38 proc. energii […]

zobacz więcej
siec

Kwartalne raporty rynkowe potwierdzają globalny charakter nierównowagi na rynku gazu

Hurtowe ceny gazu w Europie znacznie wzrosły w drugim kwartale 2021 r., wraz ze wzrostem popytu – w porównaniu ze szczególnie niskimi poziomami obserwowanymi na tym samym etapie w 2020 r. Tak wynika z opublikowanych dziś najnowszych sprawozdań kwartalnych Komisji dotyczących rynków gazu i energii elektrycznej. W sprawozdaniu zasygnalizowano jednak, że prawdziwy wzrost, który spowodował […]

zobacz więcej
840_472_matched__r2ek47_buck28539551920

Komisja przedstawia zestaw środków w odpowiedzi na rosnące ceny energii

Komisja przyjęła dziś komunikat w sprawie cen energii, aby stawić czoła wyjątkowemu wzrostowi cen na świecie, który według prognoz będzie trwał przez całą zimę. Komisja chce w tej sytuacji wspomóc mieszkańców Europy oraz europejskie przedsiębiorstwa. Komunikat zawiera zestaw narzędzi, które Unia i jej państwa członkowskie mogą wykorzystać w celu przeciwdziałania bezpośrednim skutkom obecnego wzrostu cen oraz […]

zobacz więcej
energy_digitalisation_publicconsultation_notext_big

KE rozpoczyna konsultacje społeczne dot. cyfryzacji systemu energetycznego

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w ramach przygotowań planu działania Komisji w zakresie cyfryzacji systemu energetycznego, który ma zostać opublikowany w pierwszym półroczu 2022 r. Zgodnie z unijnymi zasadami „lepszego stanowienia prawa” konsultacje potrwają do 24 stycznia 2022 r. Skierowane są one do wszystkich zainteresowanych stron, grup konsumenckich, instytucji akademickich i badawczych oraz osób fizycznych. Konsultacje skupią się […]

zobacz więcej
3a7230f8bbfd85f6d9e58687bdbbfc9c-800x (1)

Europosłowie głosują za wsparciem gazu w projektach transgranicznych

Eurodeputowani z komisji ds. Energii osiągnęli wspólne stanowisko w sprawie rewizji kontrowersyjnego rozporządzenia TEN-E, które reguluje finansowanie infrastruktury energetycznej, torując drogę do negocjacji z państwami członkowskimi w celu uzgodnienia ostatecznej wersji ustawy. Przepisy TEN-E określają, które projekty transgranicznej infrastruktury energetycznej w UE kwalifikują się do finansowania ze środków publicznych i szybkich pozwoleń – w ramach […]

zobacz więcej
CEFEnergy Call 2021 (Cross-Border)(4)

CEF Energy: 1 milion euro na wsparcie badań przygotowawczych dla transgranicznych projektów dotyczących energii odnawialnej

W ramach programu „Łącząc Europę” (CEF) ogłoszono nowe zaproszenie do składania wniosków na wsparcie badań przygotowawczych dla projektów, zanim zostaną one włączone do unijnego wykazu transgranicznych projektów w zakresie energii odnawialnej. W szczególności zaproszenie to przyczyni się do wsparcia zarówno państw członkowskich UE, jak i prywatnych promotorów projektów w celu rozwinięcia koncepcji współpracy, nadania impetu zaangażowanym stronom, […]

zobacz więcej
solar-energy-2157212_1920-590x2000

Chorwacja uruchamia system dopłat dla fotowoltaiki dachowej

Program o wartości 7,4 miliona euro zostanie sfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021, a dotacje pokryją do 85% kosztów zakupu i instalacji systemu fotowoltaicznego. Przedsiębiorstwa i właściciele domów będą mieli czas do 29 listopada 2021 roku na złożenie wniosków. Według europejskiego stowarzyszenia fotowoltaicznego SolarPower Europe, Chorwacja dąży do osiągnięcia 300 […]

zobacz więcej